Schakelklassen eerste opvang

In onze schakelklas krijgen basisschoolleerlingen in de leeftijd van 6 tot 11.5 jaar die nog geen Nederlands spreken gedurende gemiddeld 1 jaar intensief taalonderwijs . De Pnielschool deelt de kinderen in op leeftijd. Hierdoor ontstaan er 3 groepen:

  • de onderbouwgroep voor kinderen die het groep 3 programma volgen
  • de middenbouwgroep
  • de bovenbouwgroep

De kinderen krijgen les in een kleine speciaal ingerichte groep van kinderen die allemaal een taalachterstand hebben. In de schakelklas krijgen zij intensief taalonderwijs en het is de bedoeling dat zij zodanig bijgespijkerd worden dat zij na een jaar in staat zijn om het onderwijs in een reguliere groep te volgen op hun eigen niveau.

In de schakelklas wordt er gewerkt met doelen voor Mondeling Nederlands, taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen. Deze doelen worden beschreven in een plan (IOP).Dit plan wordt met regelmaat met de ouders en de intern begeleider besproken.

Wij hebben aandacht voor de brede ontwikkeling van het kind. De sociale-emotionele ontwikkeling als ook de creatieve vakken vinden wij ook belangrijk.

De kinderen krijgen gym- en zwemles en indien nodig kunnen kinderen op de locatie logopedische ondersteuning krijgen of oefentherapie bij problemen met de grove en/of fijne motoriek.