Pedagogisch beleidsplan

In het pedagogisch beleidsplan staat de werkwijze van de peuterspeelzaal en groep 1/2 beschreven.

Onze uitgangspunten voor het werken met peuters en kleuters zijn:

  • Op de Pniëlschool bieden wij de leerlingen een duidelijke structuur met afspraken en routines.
  • De leerkracht creëert een uitdagende en betekenisvolle leeromgeving waarbij de leerlingen kennis maken met elkaar en verschillende materialen. 
  • De leerlingen krijgen ruimte om te experimenteren met verschillende materialen, zodat er aansluiting plaats kan vinden bij hun manier van leren. 
  • Wij stimuleren de leerlingen om eigen keuzes te maken en dagen de leerlingen uit, zodat zij zich in de zone van naaste ontwikkeling optimaal kunnen ontwikkelen. Het opdoen van succeservaringen is hierbij essentieel. 
  • We halen de buitenwereld naar binnen, zodat er aangesloten wordt bij de belevingswereld van de leerlingen en wij de leerlingen voorbereiden op het leven in de maatschappij.
  • Wij staan voor een open en duidelijke communicatie met ouders en verzorgers, omdat een goed contact tussen ouders en school het verloop van de schoolontwikkeling optimaal bevordert.
  • Samen werken aan een goede, brede basis voor 'onze' kinderen is daarbij het uitgangspunt.