Wat doet de oudercommissie?
Oudercommissieleden praten met elkaar over o.a. het pedagogisch beleidsplan, het aanpassen van de openingstijden, de herinrichting van de buitenspeelruimte, de omgang van de pedagogisch medewerkers met ouders, en hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie.

De oudercommissie:
• overlegt met de directeur of de VVE coördinator
• adviseert gevraagd en ongevraagd de directeur of de VVE coördinator
• bevordert goede en heldere informatie aan ouders
• onderhoudt contacten met andere ouders
• bevordert de betrokkenheid van ouders bij de peuterspeelzaal bijvoorbeeld door ouderavonden mee te helpen organiseren
• fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure

Wij zijn op zoek naar ouders die:
• mee willen praten en beslissen
• de kwaliteit van de peuteropvang positief willen beïnvloeden
• willen samenwerken met andere ouders in de oudercommissie
• hun (professionele) deskundigheid willen inzetten voor de peuterspeelzaal