Waar staat de school voor

De Pniëlschool staat voor:

  • Een veilig en positief schoolklimaat
  • Een goede organisatie en structuur
  • Gezamenlijke verantwoordelijkheid
  • Professionalisering
  • Vormgeving aan integratie en goed burgerschap
  • Kennisoverdracht en aandacht voor sociale en creatieve ontwikkeling
  • Optimale ontwikkeling van de individuele leerling