Identiteit

Daar de Pniëlschool is gesitueerd in een omgeving waarin de multiculturele samenleving zichtbaar is, besteedt de school aandacht aan andere culturen, leefwijzen en religies, waarbij respect, gelijkwaardighed en begrip sleutelwoorden zijn.

De Pniëlschool kiest de Christelijke identiteit als basis van het handelen onder erkenning van de gelijkwaardigheid van de andere levensbeschouwingen, waartoe ouders en leerlingen behoren.

Onderstaande aspeten zijn uitingen van onze identiteit en levensbeschouwing:

  • Wij beginnen en eindigen de schooldag met een moment van bezinning.
  • Wij geven leerlingen inzicht in de Christelijke traditie door het vertellen van Bijbel- en spiegelverhalen en het vieren van de Christelijke feesten.
  • Wij informeren leerlingen over andere wereldgodsdiensten waarbij zoveel mogelijk wordt ingezet op overeenkomsten.
  • Wij stimuleren leerlingen open te staan voor andere overtuigingen en culturele gewoonten.
  • Wij ontwikkelen bij leerlingen normen en waarden zoals rechtvaardigheid, respect, tolerantie, eerlijkheid en zorg voor elkaar.