De Vreedzame School

De Pniëlschool ziet het als haar maatschappelijke taak een bijdrage te leveren om leerlingen op te voeden tot zelfstandige, sociaal redzame en verantwoordelijke burgers in de maatschappij.

Wij geven hier vorm aan door deelname aan De Vreedzame School.

De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Voor meer informatie over De Vreedzame School, kunt u terecht op de website.